Головна | Каталог файлов | Реєстрація | Вхід

 
http://myphonebox.ucoz.ru/ 
Меню сайту

Категорії
Договори [6]
Скарга [1]
Посадові інструкції [0]
Заяви на реєстрацію авторського твору [2]
Акти приймання-передачі виконаних робіт [2]
Інформаційний запит [4]

Наше опитування
Як ви дізналися про наш сайт?
Всього відповідей: 289

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Головна » Файли » Зразки документів » Договори

Договір з автором сценарію аудіовізуального твору
[ ] 01.03.2010, 18:48
ДОГОВІР
з автором сценарію аудіовізуального твору
 
м. _________ «____»                                                                                                                                                        ____________ 200_ р.
 
 
__________________________________________________________, у особі ___________________________________, що діє на підставі _________________________, (надалі – «Студія»), з одного боку, та _________________________________ (надалі – «Автор»), з іншого боку, уклали цей Договір про таке:
 
1. Предмет договору
1.1. Студія доручає, а Автор приймає на себе зобов’язання з написання літературного сценарію ________________________________фільму під попередньою (робочою) назвою ____________________________________(надалі – «Фільм») і передати його Студії.
1.2. Представлений Автором літературний сценарій повинен відповідати затвердженій творчій заявці, що викладає основну ідею, сюжетний задум і характеристику головних дійових осіб майбутнього сценарію, містити повний та послідовний опис дії, діалоги й інші ознаки, що притаманні кінодраматургічному твору. Зазначена творча заявка додається та є невід’ємною частиною Договору. Літературний сценарій є ідейно­художньою основою майбутнього Фільму. Незалежно від жанру, форми й стилістичних особливостей, він повинен відповідати виробничо­економічним вимогам кінематографу.
1.3. Автор зобов’язується написати літературний сценарій і представити його Студії в ____ (_____________) примірниках у _______________ формі не пізніше «____» ____________ 200__ р.
1.4. При дотриманні Студією умов цього Договору Автор гарантує, що він не включить у свою роботу ніяких запозичень або сюжетів, які можуть порушити авторські права третіх осіб.
1.5. Студія зобов’язується розглянути літературний сценарій фільму протягом _________ днів з моменту його подання, обговорити його разом з Автором і дати відповідний висновок про прийняття, про необхідність внесення змін і (або) доповнень чи про відхилення.
1.6. Автор зобов’язується внести до літературного сценарію зміни й (або) доповнення на вимогу Студії на підставі відповідного виснов­ку Художньої ради Студії. Прийнятий Художньою радою Студії літературний сценарій вважається закінченим і виконаним якісно й у термін, після чого Студія не має права залучати до роботи над ним інших осіб на правах співавторства.
1.7. У разі, якщо Автор відмовляється зробити вищевказані зміни й (або) доповнення, а також якщо внесені зміни й (або) доповнення не відповідають вимогам Студії, остання на свій розсуд може розір­вати Договір з Автором з утриманням отриманого останнім на той час винагороди чи залучити до співробітництва будь­якого іншого автора на правах співавторства. При цьому Автор гарантує Студії не перешкоджати використанню імені іншого автора як співавтора.
1.8. При залученні Студією третіх осіб для внесення змін і (або) доповнень у літературний сценарій розмір винагороди Автора, перед­бачений цим Договором, зменшується на суму, виплачену третім особам. Істотна переробка літературного сценарію зі зміною його складових елементів, введенням додаткових персонажів, сцен і діалогів, розглядається як нова редакція літературного сценарію й здійснюється на підставі окремого договору.
1.9. Зміна попередньої (робочої) назви Фільму на остаточну здійснюється за згодою Студії, Автора й режисера­постановника.
 
2. Права сторін
2.1. За умови прийняття Студією літературного сценарію Автор надає Студії право на екранізацію свого сценарію й передає Студії виключні майнові права на Фільм, а саме: ­ право на відтворення; ­ право на поширення; ­ право на публічний показ (прокат); ­ право на трансляцію по телебаченню, зокрема й кабельному; ­ право на дублювання, субтитрування Фільму будь­якою мовою; ­ право на публічне сповіщення; ­ право на здійснення переробки літературного сценарію на режисерський сценарій.
2.2. Автор передає Студії майнові авторські права, зазначені в п. 2.1. цього Договору на увесь термін дії авторського права без територіальних обмежень.
2.3. Право «remarke», тобто право здійснювати постановку кінофільму після Фільму, що є предметом цього договору, який повторює ту ж тему, ситуацій, персонажі, діалоги, постановку та ін., за цим Договором не передається.
2.4. Право «seguel», тобто право на продовження (розвиток) теми чи сюжету сценарію з використанням тих же персонажів, за цим Договором не передаються.
2.5. Автор має право надати літературний сценарій, що є предметом цього Договору, третій особі для створення на його основі аудіовізуального твору тільки за попередньої письмової згоди Студії.
 
3. Авторська винагорода й порядок її виплати
3.1. За творчу роботу з написання літературного сценарію фільму Студія зобов’язується виплатити Авторові одноразову авторську винагороду в розмірі ___________________.
3.2. Одноразова авторська винагорода за написання літературного сценарію, передбачена п. 3.1. Договору, виплачується таким чином: 25 % _______________________________________ 25 % _______________________________________ 50 % _______________________________________ Кожна з виплат здійснюється Студією в термін не пізніше ______ днів з дати підписання відповідного документа, що є підставою для виплати.
3.3. У кожному окремому випадку комерційного використання Фільму Студія зобов’язується виплачувати Авторові авторську винагороду в розмірі _____(_______________) % від доходу, отриманого в результаті відповідного використання Фільму.
3.4. Авторська винагорода за комерційне використання Фільму виплачується з утриманням усіх податків і зборів, передбачених чинним законодавством.
 
4. Відповідальність сторін
4.1. Якщо Автор відмовиться від виконання зобов’язань, прийнятих за цим Договором, він зобов’язаний відшкодувати суму винагороди, виплачену до його відмови, та в повному обсязі відшкодувати заподіяний Студії збиток.
4.2. Якщо під час роботи Автора над літературним сценарієм стане очевидним, що робота не буде виконана якісно й у термін, перед­бачений цим Договором, Студія має право розірвати Договір і вимагати від Автора відшкодування заподіяних збитків і повернення отриманих сум винагороди.
4.3. Якщо Студія з об’єктивних причин не використає літературний сценарій, що є предметом Договору, за Автором зберігається право на одержання винагороди, передбаченої п. 3.1. цього Договору.
4.4. У разі порушення Автором зобов’язань і гарантій, передбачених п. п. 2.6, 4.1. – 4.4. Договору Автор відшкодовує Студії всі зазнані нею збитки.
 
5. Інші умови договору
5.1. Автор зобов’язується брати участь у розробці режисерського сценарію Фільму, а також, за необхідності, у зйомках, монтажі й озвученні Фільму. Умови роботи Автора й оплата його праці встановлюються додатковою письмовою угодою.
5.2. У процесі розробки режисерського сценарію режисер не має права вводити до сценарію нових дійових осіб і міняти концепцію сценарію. Недотримання цих вимог надає право Авторові висувати претензії Студії за невиконання авторського Договору.
5.3. Студія, як і її дистриб’ютори й інші правонаступники, зобов’язана згадувати ім’я Автора в рекламній продукції фільму (рекламних роликах, афішах, постерах, біг­бордах, рекламі в пресі, прес­релізах та ін.), так само, як це зроблено в титрах Фільму.
5.4. Автор дозволяє Студії укладати договори (контракти) на комерційне використання Фільму, в яких Фільм може перериватися рекламними паузами.
5.5. Усі зміни та доповнення до Договору дійсні, якщо вони прий­няті за взаємною згодою сторін і належним чином оформлені.
5.6. Суперечки й розбіжності, що виникають між сторонами в процесі виконання цього Договору, вирішуються через переговори, а при недосягненні згоди – у судовому порядку.
5.7. Договір набуває законної сили з моменту його підписання сторонами.
5.8. Договір укладений у _______ примірниках, які мають однакову юридичну чинність.
 
6. Реквізити сторін:
Студія: _______________________
Автор: _______________________ 
Категорія: Договори | Додав: cognos
Переглядів: 3891 | Завантажень: 0 | Рейтинг: 4.0/3 |
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Новинки
Експрес-курс "Авторське право"

Відеоурок "Географічне зазначення походження товарів"

Календар