Головна | 7. ІНТЕРВ’ЮВАННЯ СУДДІ: ПОРАДИ ЩОДО НАЛЕЖНОЇ ПОВЕДІНКИ ЖУРНАЛІСТА | Реєстрація | Вхід

 
http://myphonebox.ucoz.ru/ 
Меню сайту

Категорії
Конференції та семінари [6]

Наше опитування
Як ви дізналися про наш сайт?
Всього відповідей: 289

Пошук

Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

7. ІНТЕРВ’ЮВАННЯ СУДДІ: ПОРАДИ ЩОДО НАЛЕЖНОЇ ПОВЕДІНКИ ЖУРНАЛІСТА
 
Судді досить рідко дають інтерв’ю, оскільки вони, до речі, як і ба­гато людей, ставляться з обережністю до інтерв’ю ЗМІ. З іншого боку, існують етичні обмеження суддів у спілкуванні з пресою для збереження нейтральності у справі. Тому для журналіста важливо розуміти, чому судді уникають спілкування з ними, і бути винахідливим у тих ситуаціях, коли суддя все-таки може давати інтерв’ю. Скажімо, суддя не може ко­ментувати справу, щодо якої прийняв рішення, але може дати узагаль­нену інформацію про типові справи, соціальний контекст, проблемні аспекти законодавства в його застосуванні до конкретних правовідно­син тощо.
Що журналістові важливо знати і брати до уваги, спілкую­чись з суддями та працівниками суду?
Поважайте час судді. Домовляючись про інтерв’ю, з’ясуйте, скіль­ки часу зможе виділити суддя для спілкування з вами як представником преси. Підготуйте запитання, на які ви хочете отримати відповіді. Будьте організованим і стриманим. Майте належний, бажано офі­ційний, вигляд. Виявляйте повагу до суду та судді. В вас може бути багато інфор­мації про негативні аспекти судочинства, однак це не дає вам підстав упереджено ставитися до судді, який погодився дати інтерв’ю. Якщо суддя відчуває, що ви з повагою ставитеся до нього та його обов’язків, то зазвичай інтерв’ю відбувається нормально. Пам’ятайте про те, що судова влада відіграє надзвичайно важливу роль у демократичному суспільстві, і громадськість має виявляти до неї довіру. Навіть в Україні, де суддів дуже часто вважають корумпованими, шанобливе ставлення до суддів полегшить роботу репортера. Будьте неупередженим. Ніколи не давайте приводу підозрювати вас у тому, що ваша ініціатива щодо інтерв’ю є «замовною» і що за цим стоїть одна зі сторін процесу, який є предметом вашої розмови. Будьте чесним — ніколи не кажіть неправди судді і не вводьте його в оману. Судді зазвичай відчувають, коли хтось намагається їх ви­користати або відволікти від теми. Підготуйтеся до розмови як належить. Якщо ви плануєте інтерв’ю, пам’ятайте про те, що потрібно мати принаймні загальне уявлення про судочинство та обставини конкретних справ. Звісно, суддя не відмо­виться пояснити вам деякі спеціальні питання щодо судових процедур. Але ваше завдання полягає не в тому. Час інтерв’ю ви використаєте набагато ефективніше, якщо матимете загальне уявлення про судові процедури. Суддя не мусить вас вчити основ права, тож не варто споді­ватися отримати в нього консультацію. Точність інформації. Намагайтеся надійно фіксувати інфор­мацію, яку отримуєте від судді, щоб забезпечити точність її пере­дачі в матеріалі. Пам’ятайте про обмеження щодо спілкування суддів з пресою. Не питайте про інформацію, яку суддя не може поширювати (напри­клад, коментувати поточні справи на розгляді в нього або інших суддів, повідомляти інформацію, яку визнано закритою). Такі запитання мо­жуть позбавити суддю бажання спілкуватися з вами. Звертайте увагу на заголовки. Скарги чи позови до ЗМІ, що ви­никають внаслідок висвітлення судової проблематики, часто стосуються не до змісту матеріалу, а до його заголовка. Подбайте про те, щоб за­головок відповідав змісту і не спотворював його задля сенсаційності. Якщо заголовок залежить від редактора, потрібно простежити, щоб за­головок був адекватний змісту. Якщо ви не погоджуєтеся з заголовком, варто в письмовій формі повідомити вашу думку редакторові. Найкраще це зробити електронною поштою. В такому разі, якщо буде судовий позов, пов’язаний з заголовком, ви зможете довести свою невинність.
Планування інтерв’ю. Працівник ЗМІ має зробити все можливе, щоб отримати попередню згоду судді на інтерв’ю. Судді зазвичай не готові адекватно реагувати на пропозицію журналіста про інтерв’ю. Тому добре обміркуйте, що і як ви говоритимете, домовляючись про інтерв’ю. Зверніть увагу на такі обставини: • пропозицію про інтерв’ю можна подати в письмовій формі або телефоном. Якщо ви не маєте можливості спілкуватися безпо­середньо з суддею (наприклад, через те, що не знаєте прямого номера телефону до нього), зверніться до керівника суду або помічника судді; • розмовляючи з суддею, назвіть своє ім’я та ЗМІ, який ви репре­зентуєте; вкажіть причину дзвінка і питання, які ви хотіли б об­говорити; спробуйте з’ясувати, чи є цей суддя саме тією люди­ною, яку варто інтерв’ювати з цього питання; для якої аудиторії заплановане ваше інтерв’ю і як ви використаєте інформацію (до якого жанру належатиме публікація); хто ще даватиме інтерв’ю або яку ще інформацію ви використаєте; • якщо суддя погодився на інтерв’ю, запропонуйте час та місце. Пам’ятайте, що до проведення інтерв’ю поза межами суду (за винятком теле- та радіостудій) судді зазвичай ставляться з підо­зрою, оскільки це може викликати сумніви щодо їх неупередже­ності. Не висувайте своїх умов, краще надайте можливість судді самому обрати зручний для нього час та місце. Пам’ятайте, що суддя зазвичай має дуже завантажений графік; • зважайте на те, що суддя не завжди може пригадати деякі об­ставини, для відповіді на певні запитання він може потребувати окремої підготовки, щоб з’ясувати дещо в законодавстві, озна­йомитися з судовою практикою чи просто обміркувати і визна­чити свою позицію. В такому разі судді можна передати орієн­товний перелік запитань. Підготовка до інтерв’ю. Якщо ви маєте час підготуватися до інтерв’ю, то зосередьтеся на таких кроках: • поміркуйте, чи достатніми є ваші знання про організацію діяль­ності суду та судові процедури, щоб почуватися впевнено під час конкретної розмови з суддею. Якщо ви маєте якісь сумніви, то погортайте довідники, процесуальне законодавство, порадьтеся з юристами чи досвідченішими колегами; • підготуйте перелік запитань, які ви плануєте поставити під час інтерв’ю. Ваша «домашня заготовка» може бути досить гнуч­кою і містити лише загальні теми для обговорення. «Найагре-сивніші» питання залишайте насамкінець; • визначіть приблизно, скільки часу триватиме інтерв’ю, і ско-ригуйте його план, пам’ятаючи про те, що загалом інтерв’ю не може тривати довше ніж 40-60 хвилин; • зберіть загальну та фактологічну інформацію на підтверджен­ня своїх запитань та позицій і подбайте про те, щоб вона про­звучала переконливо. Не намагайтеся імпровізувати — будь­те підготованими; • обміркуйте складні теми та можливі вузькоспеціальні запитан­ня, яких ви ніяк не зможете уникнути. Спробуйте передбачити можливу реакцію судді на такі запитання; • зберіть інформацію про суддю, в якого ви братимете інтерв’ю, тобто знайдіть його біографічні дані, попередні виступи в пре­сі, почитайте судові рішенні, які він прийняв, і відгуки на них у ЗМІ тощо; • якщо відчуваєте потребу в допомозі під час підготовки до інтерв’ю, зверніться до компетентних осіб. Це може бути го­лова суду, ваш досвідченіший колега, прес-секретар суду та ін. Процес інтерв’ю. Спілкуючись з суддею, намагайтеся постійно аналізувати й оцінювати розмову. Під час інтерв’ю дотримуйтеся та­кої лінії поведінки: • чітко відрекомендуйтеся й охарактеризуйте ваше інтерв’ю (з якою метою ви його проводите, чи використовуватимете його безпосередньо в публікаціях); • оцініть, наскільки суддя розуміє питання, яке ви хочете об­говорити, і в разі потреби коротко його поінформуйте про обставини, які спонукали вас поставити запитання. Ніколи не висловлюйте свою оцінку таких обставин, намагайтеся наво­дити лише факти. Пам’ятайте, що суддя з великою обережніс­тю поставиться до ваших оцінок, а ваша надмірна активність може викликати його недовіру; • повторюйте, перефразовуйте, переформульовуйте ваше основне запитання при кожній нагоді, а надто якщо суддя уникає відповіді на нього або не зовсім точно розуміє зміст запитання; • уникайте «обойми питань», оскільки якщо ви ставите низку запитань, суддя обирає ті, на які він хоче відповідати, і ігнорує «незручні»; • не піддавайтеся тискові з боку судді, не реагуйте на емоційні за­яви та реакції, намагайтеся зберігати самовладання та спокій; • чітко висловлюйте свою думку. Говоріть простою, доступною для широкого загалу мовою. Використовуйте спеціальні тер­міни лише в тих випадках, коли інакше не можливо сформу­лювати запитання, бо можна спотворити його зміст. Якщо ви помилятиметеся, то можете спровокувати іронічне, а інколи навіть зневажливе ставлення до себе. Крім того, в такій ситуа­ції існує ризик отримати відповідь професійною мовою, і тоді ви можете нічого не зрозуміти; • формулюйте максимально короткі та конкретні запитання, щоб почути не «роздуми судді взагалі», а відповідні на кон­кретні запитання; • під час інтерв’ю ніколи не розголошуйте інформації, яку ви одержали «з джерел у суді» і яка належить до закритої ін­формації. Таку інформацію ви можете використати непрямо, формулюючи деякі запитання, однак її розголошення може викликати негативну реакцію судді, який в кращому разі про­сто відмовиться від інтерв’ю; • пам’ятайте, що суддя не може коментувати поточні справи в суді, що є не лише в його провадженні, а й у провадженні ін­ших суддів. Не провокуйте суддю на такі оцінки; • роз’яснення не є коментарем. Досить часто громадськість по­требує від судді саме роз’яснень, наприклад, щодо особливос­тей судової процедури, обставин справи, рішення. Отже, метою вашого інтерв’ю може бути отримання саме роз’яснень; • щоразу намагайтеся переконатись, чи правильно ви зрозумі­ли відповідь. Не уникайте уточнювальних запитань. «Експрес-інтерв’ю». Журналісти досить часто (з мікрофоном та камерою) намагаються зупинити суддю в коридорі, щоб щось від нього почути. В такій складній ситуації, щоб не допустити порушень вимог процесуального закону та етичних стандартів журналістської професії, пам’ятайте ось про що: • вдавайтеся до «раптового інтерв’ю» лише тоді, коли не існує іншої можливості отримати потрібну інформацію; Інтерв’ювання судді • підготуйте короткий план інтерв’ю або перелік з 2-5 запи­тань, які ви хотіли би поставити; • не намагайтеся потрапити до того приміщення суду, доступ до якого заборонено (наприклад, до нарадчої кімнати); • не ставте запитання суддям, що ведуть процес, у залі судово­го засідання. Через це вас можуть видалити з зали суду; • завжди надавайте повну інформацію про себе та ЗМІ, який ви репрезентуєте (якщо є така можливість, показуйте відпо­відні документи); • уникайте надмірної «агресивності» в спробах одержати згоду судді на інтерв’ю. Виберіть такий момент, коли суддя має пев­ний час для цього і коли не існує формальних перешкод; • не ставте запитань, яких ви не ставитимете у звичайному інтерв’ю (провокативних, щодо обставин, яких суддя не може коментувати, щодо закритої інформації); • не відмовляйтеся від пропозиції перенести зустріч в інше місце або на інший час. Не виявляйте свого незадоволення, зважай­те на вразливе становище судді під час складного судового процесу. Готовність судді надати певні документи може вияви­тися важливішою, ніж його емоційні заяви під час «раптового інтерв’ю»; • ніколи не проводьте одночасно інтерв’ю з суддею та з окре­мими учасниками процесу. Пам’ятайте про те, що суддя му­сить бути безстороннім та неупередженим; • завжди будьте чемними, терплячими, позитивно налаштова­ними.
Новинки
Експрес-курс "Авторське право"

Відеоурок "Географічне зазначення походження товарів"

Календар
«  Червень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Получить проигрыватель Adobe Flash PlayerCopyright MyCorp © 2019
Сайт управляється системою uCoz